Small company logo:
Pokalbis realiame laike (Instant Message)
Pokalbis realiame laike (Instant Message)

Tai patogi priemonė, jei Jums reikia skubiai susisiekti su žmogumi, kuris nežinote kur šiuo metu randasi, bet matote, kad yra prisijungęs prie FirstClass.  Pokalbiui realiame laike rinkitės komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Tiesioginis bendravimas (Instant message) arba naudokite mygtuką  20120217_134024_2.png  

Lange Tiesioginis bendravimas paspauskite pele Iškviesti (Invite) ir du kartus spustelėkite pele ant pavardės su kuo norite kalbėtis. Kviečiamas asmuo ekrane išvys tokį langą:

20120217_134151_3.png

Jei kviečiamasis sutinka kalbėtis, jis paspaudžia mygtuką Priimti (Accept), jei nesutinka – Nepriimti (Decline).

Priėmėmus pakvietimą abu pokalbio dalyviai ekrane matys Tiesioginis bendravimas langą. Apatinėje lango srityje įveskite norimą pokalbio tekstą ir paspauskite klaviatūroje Enter arba lango mygtuką Siųsti (Send). Srityje Dalyviai (Participants) matyti pokalbio dalyvių sąrašas. Į pokalbį galima pakviesti ir daugiau asmenų, vėl naudojant mygtuką Iškviesti (Invite). Pokalbis baigiamas uždarant pokalbio langą.

20120217_134552_4.png

Jeigu nenorite, kad kiti FirstClass vartotojai turėtų galimybę Jus kviesti pokalbiui realiame laike, galite nustatyti, kad kiti negalėtų kreiptis - pasirinkite meniu komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) / Tiesioginis bendravimas (Instant Messaging) ir pažymėkite "varnele" opciją Atmesti kvietimus (Refuse invitations) bei paspauskite Gerai (OK):

20120217_135500_5.pngTop of Page