Small company logo:
Prisijungimo būdai, el. pašto adresai, resursai
Prisijungimo prie FirstClass būdai, elektroninio pašto adresų struktūra, vartotojo resursai
Prisijungimas naudojant FirstClass kliento programą

Prisijungti prie FirstClass galima naudojant FirstClass kliento programą arba Interneto naršyklę iš bet kokio kompiuterio, kuris turi ryšį su Internetu. Todėl labai patogu naudotis FirstClass ne tik jungiantis iš namų ar kitos įstaigos, bet ir išvykus už Lietuvos ribų.

Jei Jūsų kompiuteryje yra Windows operacinė sistema ir nėra įdiegta FirstClass kliento programa, ją paprasta instaliuoti vykdant 2 žingsnius, aprašytus adresu http://www.firstclass.lt/Clientdownloads/Windows%20Download%20Page

Startuokite FirstClass kliento programą  ir monitoriuje matysite Prisijungimo (Login) langą:
20120202_152439_0.png

Įsitikinkite, kad Prisijungimo lango laukelyje Serveris (Server) nustatytas serveris fc.lsmuni.lt arba fc.vdu.lt  Jei taip nėra, vykdykite komandą Išsamiai (Advanced) /Nustatymai (Setup):
20120202_153536_1.jpg

ir laukelyje Serveris įrašykite fc.lsmuni.lt arba fc.vdu.lt
20120202_153621_3.png

Jei nesate registruotas FirstClass vartotojas, tuomet galite prisijungti svečio teisėmis: Prisijungimo lange pažymėkite Svečiu (Guest) ir paspauskite mygtuką Prisijungti (Login) (žalia rodyklėlė 20090515_144200_4.jpg).
Jei esate registruotas FirstClass vartotojas pažymėkite Registruotu vartotoju (Registered user) ir į laukelį Vartotojo ID (User ID) įveskite savo prisijungimo vardą, o į laukelį Slaptažodis (Password) – savo slaptažodį ir paspauskite Prisijungti (žalia rodyklėlė 20090515_144200_4.jpg).

Adresas (Address): home.FirstClass – serverio, prie kurio jungiatės konfigūracijos failas. Jei jungiantis jo nematyti šiame laukelyje, tuomet pasirinkite mygtuką Pasirinkti (Browse) ir, nurodę konfigūracijos failą, spauskite Open.

PASTABA: visa informacija, esanti FirstClass Darbalaukio (Desktop) lango konferencijose ir Jūsų pašto dėžutėje (Mailbox) saugoma FirstClass serverio diske, bet ne tame kompiuteryje iš kurio jungiatės. Todėl prie FirstClass galite prisijungti iš bet kokios pasaulio šalies (naudojant FirstClass kliento programą arba interneto naršyklę).

Norėdami pasikeisti prisijungimo slaptažodį vykdykite komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Pakeisti slaptažodį (Change Password). Įveskite seną slaptažodį ir du kartus norimą naująjį:

20120210_110511_0.png


Prisijungimas prie FirstClass naudojant interneto naršyklę

Jeigu jūs naudojatės kompiuteriu, kuriame nėra instaliuota FirstClass kliento programa, prisijungti prie FirstClass galite naudodami Interneto naršykle (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera ir kt.).

Startuokite Interneto naršyklę ir eilutėje Address įveskite FirstClass serverio adresą:
arba

Naršyklė prisijungs prie FirstClass svetainės. Spauskite mygtuką Prisijungti, įveskite savo prisijungimo duomenis (vardą ir slaptažodį) ir prisijungsite prie FirstClass elektroninio pašto ir konferencijų sistemos. Matysite visas konferencijas analogiškai, kaip ir jungiantis naudojant FirstClass kliento programą. Pasirinkę Pašto dėžutė (Mailbox) galite perskaityti ir išsiųsti elektroninį paštą:

20120502_142234_0.png    

Jei žadate dažnai naudotis FirstClass serveriu geriausia prisijungti su FirstClass kliento programa, kurią labai paprasta instaliuoti kompiuteryje:

Naudokite FirstClass kliento programą kasdieniam darbui, nes:
  • kliento programa daug patogesnė, nei WWW naršyklė;
  • kliento programa dirba greičiau, nei WWW naršyklė;
  • kliento programa turi daug daugiau galimybių;
  • išjungiant kliento programą, Jūs visada būsit iškart atjungti nuo serverio ir taip taupysite Jums skirtą dienos laiką  ir resursus kitiems vartotojams
Darbo su WWW naršykle minusai:
  • naudojantis WWW naršykle, serveris nežino, ką Jūs veikiate, jei nespaudote nuorodų, pvz. rašant laišką. Šiuo metu nustatytas 10 min. neaktyvumo laikas, po kurio serveris Jus atjungia. Taigi, jei rašote laišką ilgiau kaip 10 min., galite jį prarasti.
  • jei baigę darbą neatsijungsite nuo serverio su Atsijungti (Logout), tai dar kurį laiką bus naudojamos serverio prisijungimo sesijos, reikalingos prisijungti kitiems FirstClass vartotojams.


FirstClass vartotojų adresų struktūra

Siunčiant laišką to paties FirstClass serverio vartotojui, adreso eilutėje To: reikia nurodyti tik Vardą ir Pavardę. O jei FirstClass vartotojui laiškas siunčiamas iš kito serverio pašto dėžutės, tuomet reikia nurodyti pilną interneto el.pašto adresą.

Elektroninio pašto ir konferencijų sistemoje  FirstClass adresai sudaromi naudojant tik lotyniškas raides pagal tokią struktūrą:
        vardas.pavarde@fc.organizacija.lt

Tikslų savo ar kolegų elelktroninio pašto adresą galima sužinoti susiradus vartotoją FirstClass Kataloge (Directory).FirstClass vartotojų resursai

Jūsų elektroninio pašto dėžučių turinys (laiškai, dokumentai) saugomas FirstClass serverio diske, o ne diske kompiuterio, iš kurio jungiatės. Todėl labai svarbu nuolat tikrinti savo dėžutę, ištrinti nereikalingus laiškus (ypač su prijungtais failais), kad be reikalo neužimtų FirstClass serverio diske vietos. Kiekvienam FirstClass vartotojui suteikiama tam tikro dydžio vieta FirstClass serverio diske. Viršijus nustatytą limitą negalėsite išsiųsti laiškų ir serveris jus apie tai informuos atskiru pranešimu. Laiškai į Jūsų pašto dėžutę ateis iki kol bus dvigubai viršyta disko kvota. Taip pat gali būti ribojamas dienos prisijungimo prie FirstClass serverio laikas.
Top of Page