Small company logo:
Pradiniai naudotojo nustatymai, slaptažodžio keitimas
Pradiniai naudotojo nustatymai

Pradėjus darbą FirstClass programa, naudotojui patariama atlikti tam tikrus pradinius programos nustatymus:

  • Pažymėkite FirstClass kaip numatytąjį el.pašto klientą su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Bendras (General)  ir pažymėkite pele opciją Registruoti FirstClass kaip numatytąjį el.pašto klientą (Register FirstClass as default mail client);
  • Kalendoriuje pirmadienį nustatykite savaitės pirma diena, nes pagal nutylėjimą nustatomas sekmadienis. Tam naudokite komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Kalendorius (Calendar) ir langelyje Pirma savaitės diena (Week Start Day) įjunkite Pirmadienis (Monday);
  • Raidžių šrifto dydis rašant naujus laiškus nustatomas su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Turinys (Content) / Teksto stiliai (Text Styles) srityje Pagrindinis tekstas (Normal text);
  • Mailbox esančius laiškus rūšiuokite taip, kad naujausias laiškas būtų sąrašo viršuje - komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Vaizdas (Viewing) ir pažymėkite pele opciją Naujausius įrašus rodyti pirmiausia (Show newest items first). Tuo tarpu nepatariama įjungti opciją Rodyti tik neskaitytus įrašus (Show only unread items) - tokiu atveju Mailbox matysite tik neskaitytus laiškus.
  • Nustatykite, kad Junk laiškai būtų automatiškai ištrinami iš Mailbox su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) ir kortelėje Pašto taisyklės (Mail Rules) langelį Reakcija į šlamštą (Junk) (Junk mail handling) parinkite Išmesti be perspėjimo (Delete Silently).

Slaptažodžio keitimas (Change password)

Kaip sudaryti saugų slaptažodį aprašyta čia: 7.5. Saugus slaptažodis — LITNET CERT.website

1. Prisijungus FirstClass kliento programa vykdykite komandą:
Bendradarbiavimas (Collaborate) / Pakeisti slaptažodį (Change Password)
Jums reikės įvesti seną slaptažodį ir du kartus norimą naująjį:
20120210_154947_0.png

2. Prisijungus WWW naršyklės pagalba vykdykite komandą:
Nuostatos:
20120210_160205_7.png
Pakeisti slaptažodį:
20120210_160038_3.png

Jums reikės įvesti seną slaptažodį ir du kartus norimą naująjį:
20120210_160105_5.png


Top of Page