Small company logo:
   History
   Show Presentation
 
Advertising banner:
 
 FirstClass naudotojo vadovėlis
Home • FirstClass diskusijos • Klausimai apie FirstClass • FirstClass naudotojo vadovėlis
 

FirstClass vartotojo vadovėlis1. Elektroninio pašto adresų struktūra, prisijungimo būdaiFirstClass vartotojų adresų struktūra


Elektroninio pašto ir konferencijų sistemoje  FirstClass interneto adresai sudaromi naudojant tik lotyniškas raides pagal tokią struktūrą - vardas.pavarde@fc.lsmuni.lt

PASTABA: kai laišką siunčia vienas kitam to paties FirstClass serverio vartotojai, adresuojant eilutėje To: reikia nurodyti tik vardą ir pavardę. O jei FirstClass vartotojui laiškas siunčiamas iš kito serverio pašto dėžutės, tuomet reikia nurodyti pilną el.pašto adresą.


Prisijungti prie FirstClass galima naudojant FirstClass kliento programą arba Interneto naršyklę iš bet kokio kompiuterio, kuris turi ryšį su Internetu. Todėl labai patogu naudotis FirstClass ne tik jungiantis iš namų ar kitos įstaigos, bet ir išvykus už Lietuvos ribų.

Jei žadate dažnai naudotis FirstClass serveriu geriausia prisijungti su FirstClass kliento programa, kurią labai paprasta instaliuoti kompiuteryje:


Naudokite FirstClass kliento programą kasdieniam darbui, nes:
 • kliento programa daug patogesnė, nei WWW naršyklė;
 • kliento programa dirba greičiau, nei WWW naršyklė;
 • kliento programa turi daug daugiau galimybių;
 • išjungiant kliento programą, Jūs visada būsit iškart atjungti nuo serverio ir taip taupysite Jums skirtą dienos laiką ir resursus kitiems vartotojams
Darbo su WWW naršykle minusai:
 • naudojantis WWW naršykle, serveris nežino, ką Jūs veikiate, jei nespaudote nuorodų, pvz. rašant laišką. Šiuo metu nustatytas 10 min. neaktyvumo laikas, po kurio serveris Jus atjungia. Taigi, jei rašote laišką ilgiau kaip 10 min., galite jį prarasti.
 • jei baigę darbą neatsijungsite nuo serverio su Atsijungti (Logout), tai dar kurį laiką bus naudojamos serverio prisijungimo sesijos, reikalingos prisijungti kitiems FirstClass vartotojams.


Prisijungimas naudojant FirstClass kliento programą

Jei Jūsų kompiuteryje yra Windows operacinė sistema ir nėra įdiegta FirstClass kliento programa, ją paprasta instaliuoti vykdant 2 žingsnius, aprašytus adresu http://www.firstclass.lt/Clientdownloads/Windows%20Download%20Page

Startuokite FirstClass kliento programą  ir monitoriuje matysite Prisijungimo (Login) langą:
20120619_100631_9.jpg

Įsitikinkite, kad Prisijungimo lango laukelyje Serveris (Server) nustatytas serveris fc.lsmuni.lt. Jei taip nėra, spustelėkite mygtukua Išsamiai (Advanced) ir Nustatymai (Setup):
20120619_101231_10.png

ir atsidariusiame lange laukelyje Serveris įrašykite fc.lsmuni.lt. Į laukelį Vartotojo ID galite įrašyti savo prisijungimo vardą:
20120619_100215_5.png

Jei nesate registruotas FirstClass vartotojas, tuomet galite prisijungti svečio teisėmis: pažymėkite Svečiu (Guest) ir paspauskite mygtuką Prisijungti (Login) (žalia rodyklėlė 20090515_144200_4.jpg).
Jei esate registruotas FirstClass vartotojas pažymėkite Registruotu vartotoju (Registered user) ir į laukelį Vartotojo ID (User ID) įveskite savo prisijungimo vardą, o į laukelį Slaptažodis (Password) – savo slaptažodį ir paspauskite Prisijungti (žalia rodyklėlė 20090515_144200_4.jpg).

20120619_101404_11.png

Adresas (Address): home.FirstClass – serverio, prie kurio jungiatės konfigūracijos failas. Paleidžiant FirstClass programą, automatiškai nurodomas home.fc failas. Tačiau, jei naudojatės keliais FirstClass serveriais, galite sukurti kitus nustatymų failus, įrašydami jų pavadinimus tiesiai laukelyje Adresas ir, kaip aprašyta aukščiau, nustatydami serverio vardą.

PASTABA: visa informacija, esanti FirstClass Darbalaukio (Desktop) lango konferencijose ir Jūsų pašto dėžutėje (Mailbox) saugoma FirstClass serverio diske, bet ne tame kompiuteryje iš kurio jungiatės. Todėl prie  FirstClass galite prisijungti iš bet kokios pasaulio šalies (naudojant FirstClass kliento programą arba interneto naršyklę).Prisijungimas prie FirstClass naudojant interneto naršyklę

Jeigu jūs naudojatės kompiuteriu, kuriame nėra instaliuota FirstClass kliento programa, prisijungti prie FirstClass galite naudodami Interneto naršykle (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera ir kt.).

Startuokite Interneto naršyklę ir eilutėje Address įveskite FirstClass serverio adresą: http://fc.lsmuni.lt

Naršyklė prisijungs prie FirstClass svetainės. Spauskite mygtuką Prisijungti, įveskite savo prisijungimo duomenis (vardą ir slaptažodį) ir prisijungsite prie FirstClass elektroninio pašto ir konferencijų sistemos. Matysite visas konferencijas analogiškai, kaip ir jungiantis naudojant FirstClass kliento programą. Pasirinkę Pašto dėžutė (Mailbox) galite perskaityti ir išsiųsti elektroninį paštą:

20120502_142229_0.pngFirstClass vartotojų resursai

Jūsų elektroninio pašto dėžučių turinys (laiškai, dokumentai) saugomas FirstClass serverio diske, o ne diske kompiuterio, iš kurio jungiatės. Todėl labai svarbu nuolat tikrinti savo dėžutę, ištrinti nereikalingus laiškus (ypač su prijungtais failais), kad be reikalo neužimtų FirstClass serverio diske vietos. Kiekvienam FirstClass vartotojui suteikiama tam tikro dydžio vieta FirstClass serverio diske. Viršijus nustatytą limitą negalėsite išsiųsti laiškų ir serveris jus apie tai informuos atskiru pranešimu. Taip pat gali būti ribojamas dienos prisijungimo prie FirstClass serverio laikas.2. Pagrindinis FirstClass Darbalaukis (Desktop)Prisijungus prie FirstClass atsidaro Jūsų Darbalaukis, kuris gali skirtis nuo kitų vartotojų Darbalaukio, nes FirstClass administratorius skirtingoms vartotojų grupėms nustato bendrą jo vaizdą ir kokias konferencijas gali matyti:

20120619_102613_12.png


Standartiniai lango elementai:

1 – pagrindinė Darbalaukio sritis kurioje išdėstytos konferencijos, asmeninio Pašto dėžutė (Mailbox) ir standartiniai objektai Kalendorius (Calendar), Kontaktai (Contacts), Dokumentai (Documents), Failų saugykla (File Storage), Šiukšlių dėžė (Trash Can), Darbo sritys (Workspaces) ir kt.

2 – pagrindinė Darbalaukio sritis pateikta hierarchinio medžio pavidalu, kuris išskleidžiamas pele spustelėjus pliuso ženkliukus 20120210_114055_2.png - tai naudinga, norint peržiūrėti konferencijų struktūrą.

3 – Darbalaukio lango komandų meniu, įrankių juosta (Toolbar) ir lango suvestinės eilutė.

Jei Jums nereikalingi Darbalaukio kairėje pusėje esanti sritis su katalogų sąrašais ir meniu mygtukais, ją galite uždaryti  kryžiuko mygtuku 20071112_140420_0.png arba perstumiant langų skiriamąją juostą į kairę iki galo:

20120210_141234_1.pngDarbalaukio ikonų ir šrifto padidinimas

FirstClass Darbalaukio lange esančių ikonų dydį galima pasirinkti kokį norite. Tuo tikslu reikia vykdyti komandą Vaizdas (View) / Mastelio ikonų vaizdas (View by Scaled Icons) ir toliau komanda Vaizdas (View) / Kesti vaizdo savybes (Change View Properties) lange Ikonos (Icons) pasirinkti norimą dydį Dydis (Icon size) tempiant pele žymeklį ant linijos, po to paspausti Taikyti (Apply) ir Gerai (OK):

20120210_141743_3.png

Taip pat galima padidinti ne tik ikonų dydį, bet ir užrašų po ikonomis šrifto dydį.
Šriftas padidinamas vykdant Darbalaukio lange komandą Vaizdas (View) / Keisti vaizdo savybes (Change View Properties) /  Rodymas (Display) ir gautame lange nurodant jo dydį Dydis (Size) (galima pakeisti ir šrifto tipą Šriftas (Font) bei parinkti šrifto spalvą su Naudoti spalvą (Use color)), po to paspausti Taikyti (Apply) ir Gerai (OK):

20120210_142339_4.png

Padidinus ikonas ir šriftą galima gauti tokį Darbalaukio vaizdą:

20120210_144332_1.pngMailbox struktūros pakeitimai

Galima pakeisti savo Mailbox dėžutės langą taip, kad pažymėjus laišką, apačioje tame pačiame Mailbox lange matytusi to laiško turinys (nereikėtų jo atidarinėti naujame lange). Tuo tikslu reikia vykdyti komandą Redaguoti (Edit)/ Nuostatos (Preferences)/ Bendras (General)/ Pašto dėžutės stilius (Mailbox style)/ Atskiri Inbox/Outbox (Separate Inbox/Outbox) ir panaudoti lango apačioje dešinėje esantį spalvotą mygtuką:20120212_130143_2.png, kurį paspaudus atsidaro nauja sritis lango apačioje, arba dar sykį paspaudus - dešinėje. Dar sykį paspaudus, sritį galima uždaryti, jei nepageidaujate. Naujoje Mailbox srityje matysite laiško turinį ir nereikės atidarinėti naujo lango:

20120503_114501_0.png


Darbalaukio fono paveikslo pakeitimas

Desktop lange paveikslėlį galima pakeisti naudojant komandą Vaizdas (View) / Keisti vaizdo savybes (Change View Properties) / Fonas (Background)

Norint praplėsti FirstClass vartotojo fono paveikslėlių aibę savo asmeniniais paveikslėliais, reikia patalpinti naujus paveikslėlius Taisyklės (Rules) srityje. Veiksmų eiga tokia:

1. prisijungti FirstClass ir ekrane matyti FirstClass Darbalaukio langą;
2. pažymėti pele Mailbox (atidaryti nereikia);
3. vykdyti komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Taisyklės (Rules) ir atsidaro langas Mailbox Rules
4. Į Mailbox Rules langą įkelti norimus paveikslėlius su komanda Failas (File) / Parsisiųsti failą (Upload)

20120210_145450_3.png
5. Darbalaukio lange vykdyti komanda Vaizdas (View) / Keisti vaizdo savybes (Change View Properties) ir pasirinkti kortelę Fonas (Background);
6. Pažymėkite pele Naudoti paveikslėlį ir eilutėje Paveikslėlis (Image) įrašykite įkelto paveikslėlio pavadinimą su plėtiniu, pvz.: foto.jpg

20120210_145511_4.png

7. paspausti Taikyti (Apply) ir Gerai (OK)
8. atsijungti FirstClass ir vėl prisijungti - tada Jūsų Darbalaukio lange matysis naujas paveikslėlis kaip naujas fonas:

20120210_145855_0.png3. Pradiniai vartotojo nustatymai, slaptažodžio keitimas

Pradiniai vartotojo nustatymai

Pradėjus darbą FirstClass programa, vartotojui patariama atlikti tam tikrus pradinius programos nustatymus:

 • Pažymėkite FirstClass kaip numatytąjį el.pašto klientą su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Bendras (General)  ir pažymėkite pele opciją Registruoti FirstClass kaip numatytąjį el.pašto klientą (Register FirstClass as default mail client);
 • Kalendoriuje pirmadienį nustatykite savaitės pirma diena, nes pagal nutylėjimą nustatomas sekmadienis. Tam naudokite komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Kalendorius (Calendar) ir langelyje Pirma savaitės diena (Week Start Day) įjunkite Pirmadienis (Monday);
 • Raidžių šrifto dydis rašant naujus laiškus nustatomas su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Turinys (Content) / Teksto stiliai (Text Styles) srityje Pagrindinis tekstas (Normal text);
 • Mailbox esančius laiškus rūšiuokite taip, kad naujausias laiškas būtų sąrašo viršuje - komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Vaizdas (Viewing) ir pažymėkite pele opciją Naujausius įrašus rodyti pirmiausia (Show newest items first). Tuo tarpu nepatariama įjungti opciją Rodyti tik neskaitytus įrašus (Show only unread items) - tokiu atveju Mailbox matysite tik neskaitytus laiškus.
 • Nustatykite, kad Junk laiškai būtų automatiškai ištrinami iš Mailbox su komanda Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) ir kortelėje Pašto taisyklės (Mail Rules) langelį Reakcija į šlamštą (Junk) (Junk mail handling) parinkite Išmesti be perspėjimo (Delete Silently).

Slaptažodžio keitimas (Change password)

LSMU vartotojai šį skyrelį gali praleisti, nes slaptažodžiai keičiami tiesiai Active Directory sistemoje

Kaip sudaryti saugų slaptažodį aprašyta čia: 7.5. Saugus slaptažodis — LITNET CERT.website

1. Prisijungus FirstClass kliento programa vykdykite komandą:
Bendradarbiavimas (Collaborate) / Pakeisti slaptažodį (Change Password)
Jums reikės įvesti seną slaptažodį ir du kartus norimą naująjį:
20120210_154947_0.png

2. Prisijungus WWW naršyklės pagalba vykdykite komandą:
Nuostatos:
20120210_160205_7.png
Pakeisti slaptažod:
20120210_160038_3.png

Jums reikės įvesti seną slaptažodį ir du kartus norimą naująjį:
20120210_160105_5.png
4. Įrankių juosta (Toolbar), jos modifikavimas

Darbalaukio įrankių juosta:
20120212_130332_1.png
Mailbox įrankių juosta:
20120212_130413_4.png
Įrankių juostą galima įjungti vykdant komandą Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Rodyti įrankių juostą (Show Toolbar)  arba išjungti vykdant komandą Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Slėpti įrankių juostą (Hide Toolbar). Įrankių juostos vietą galite keisti pertempdami ją su pele į bet kurį lango kraštą.

Įrankių juostoje galima pašalinti rečiau naudojamus mygtukus– užvedus pelės žymeklį ant mygtuko ir kontekstiniame meniu pasirinkus komandą Pašalinti mygtuką (Remove Button).

Galima papildyti įrankių juostą dažniau naudojamais mygtukais. Praktiškai visas komandas, kurias galite rasti meniu, galima patalpinti į įrankių juostą kaip mygtukus. Norėdami pridėti naują mygtuką:

1. Pasirinkite meniu komandą Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Pritaikyti įrankių juostas (Customize Toolbar).

20120212_131212_0.png

2. Atraskite Jums reikalingos komandos mygtuką pasirinkdami Kategorija (Categories). Pvz. Katalogas (Directory) mygtukas yra Bendradarbiavimas (Collaborate) kategorijoje.

3. Nutempkite mygtuką pele į norimą vietą įrankių juostoje.

4. Paspauskite Uždaryti (Close).
5. Darbas su laiškais (žinutėmis)

Laiškai vienodai naudojami tiek Mailbox, tiek konferencijose. Neskaityti laiškai žymimi raudona vėliavėle. Norint perskaityti laišką du kartus ant jo paspauskite pele.

PASTABA: elektroninio pašto dėžutėje perskaitytus nereikalingus laiškus būtina ištrinti, nes vietos kiekis FirstClass serveryje yra ribotas ir kiekvienam vartotojui yra skirtas tam tikras disko talpos limitas.Naujo laiško sukūrimas (New Message)

Pasirinkite meniu Laiškas (Message) / Naujas laiškas (New Message), jei naudosite standartinę žinutės formą (arba mygtuką20120212_144604_1.png):
20120212_151402_1.png

Eilutėje Nuo: (From:) už vardo ir pavardės matyti ženkliukas 20111122_093352_3.pngkurį spragtelėjus pele atsiveria langelis ir jame galite pasirinkti kurį adresą matys laiško gavėjas, jeigu Jums priskirta keletas skirtingų asmeninių adresų.

Jei norite naudoti kitą žinutės formą, galite pasinaudoti komanda Naujas (Message) / Naujas specialusis pranešimas (New Message Special) ir pasirinkti norimą formą.

Adresuokite laišką:

20120212_151754_3.png

Nuo: (From:) – laukelis užpildomas automatiškai ir jame įrašomas siuntėjo vardas ir pavardė.
Tema: (Subject:) – laukelyje įrašykite trumpą žinutės pavadinimą.
Kam: (To:) – įveskite adresato adresą ir paspauskite klavišą Enter.
Kopija: (Cc:) – įveskite e-mail adresus tų asmenų, kuriems norite nusiųsti šios žinutės kopiją.
Slapa kopija: (Bcc:) – laukelyje įvestas adresas bus nematomas žinutės gavėjams kurių adresai įvesti eilutėse Kam ir Kopija. Jei norite pasinaudoti Slapta kopija: įjunkite šį laukelį su komanda Vaizdas (View) / Rodyti Bcc (Show Bcc).

PASTABA: Adresuojant laišką kitam FirstClass vartotojui, užtenka įvesti į laukelį Kam jo vardą ir pavardę (nereikia nurodyti pilno internetinio adreso su @). Laiškus galima adresuoti ir į konferencijas: eilutėje Kam įvesti konferencijos pavadinimą arba jos sutrumpinimą ir paspaudus Enter pasirinkti tikslų reikiamos konferencijos pavadinimą. Jei aktyvus konkrečios konferencijos langas, tai nauja žinutė automatiškai bus į ją adresuojama. Laiško tekstą rašykite apatinėje lango panelėje.Prie laiško galima prijungti kokį nors failą, jei reikia jį nusiųsti adresatui. Tuo tikslu vykdome komandą Failas (File) / Prisegti (Attach), pažymime diskiniame įrenginyje reikiamą failą ir spustelime pele mygtuką Open.
Išsiunčiame žinutę vykdydami komandą Laiškas (Message) / Siųsti (Send) arba mygtuku 20120213_114805_3.pngRaidžių mastelis laiškuose

Raidžių mastelis laiškuose nustatomas per Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Turinys (Content) / Parinktys (Options) - Mastelis (Zoom):

20120212_153554_0.png

Raidžių šrifto dydis rašant naujus laiškus nustatomas per Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Turinys (Content) / Teksto stiliai (Text Styles):

20120212_153904_1.png
Teksto redagavimo juosta (Edit Bar) ir liniuotė (Ruler)

Naujo kuriamo laiško lango viduryje matoma teksto redagavimo įrankių juosta (Edit Bar) ir liniuotė (Ruler), kurias galima įjungti / išjungti:

Redagavimo įrankių juosta
20120212_155417_2.png
Liniuotė
20120212_155446_4.png

Įjungtos atrodo taip:

20120212_155551_7.png
Išjungtos atrodo taip:

20120212_155726_10.png
Įšjungiama su komanda:
 • redagavimo juosta - Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Slėpti redagavimo juostą (Hide Edit Bar)
 • liniuotė - Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Slėpti liniuotę (Hide Ruler)
Įjungiama su komanda:
 • redagavimo juosta  - Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Rodyti redagavimo juostą (Show Edit Bar)
 • liniuotė - Vaizdas (View) / Įrankių juostos (Toolbars) / Rodyti liniuotę (Show Ruler)
Galima pakeisti redagavimo juostos mygtukų dydį su komanda Dydis (Size) (ant redagavimo juostos užvedus pelės žymeklį ir dešiniu pelės klavišu iškvietus kontekstinio meniu komandą Dydis)

20120217_104857_2.png


Žinutės adresavimas į FirstClass konferenciją

Dažnai tenka siųsti žinutes ne konkrečiam asmeniui, bet tam tikrai grupei FirstClass vartotojų, tuomet adresuojame į FirstClass konferenciją, atitinkančią  norimos pateikti informacijos turinį, eilutėje Kam įrašant reikiamos konferencijos pavadinimą, pavyzdžiui:

20120503_115317_2.png


 
Automatinis parašo (Signature) įterpimas į naują žinutę

Labai patogu, kai atidarius naujos žinutės langą jame jau matyti jūsų parašas ir nereikia kiekvieną kartą, rašant laiškus, pasirašinėti. Sukurti elektroninį parašą naudojama komanda Redagavimas (Edit)/ Nuostatos (Preferences)/ Laiškai (Messaging)/ Pradinis turinys (Initial Content). FirstClass leidžia naudoti keletą automatinio parašo versijų.

Pažymėkite pele opciją Naujuose laiškuose parašą pridėti automatiškai (Automatically add signature to new messages) ir žemiau įveskite pageidaujamo parašo tekstą, kurio šriftą galite maketuoti.

Parašo tekste galite įterpti paveikslėlį, lentelę, liniją, nuorodą į internetą (komanda Įterpti (Insert..) - 20120516_094932_1.png):

20120516_095138_2.png
Norėdami naudotis keletu automatinio parašo versijų, spustelėkite mygtuką20120516_095203_4.pngir gautame langelyje įveskite antro parašo pavadinimą:
20120504_102755_0.png

Toliau, gautame tuščiame parašo lange įveskite įveskite antro parašo turinį:

20120516_095258_6.png

Norėdami redaguoti konkretų parašą, pasirinkite reikiamą langelyje:
20120516_095816_5.png

Default - tai pirminis parašas, kuris įterpiamas į naują laišką pagal nutylėjimą
Antras parašas - tai Jūsų įvestas papildomas parašas, kurį galite pavadinti kaip pageidaujate

Mygtuku 20120516_095432_1.png galite panaikinti papildomą parašą.

Baigus redaguoti parašą spragtelėkite mygtuką Priimti (Apply) ir Gerai (OK).

Kuriant naują laišką jūsų Pirminis (Default) parašas bus įterptas automatiškai, jeigu yra įjungta opcija 20120516_095521_3.png

Jei norėsite įterpti antrą parašą, atvėrus naujo laiško langą vykdykite komandą Redagavimas (Edit) / Įterpti (Insert)  ir pasirinkite reikiamą parašą (arba iškviesdami pelės dešiniu klavišu kontekstinį meniu):
20120516_100025_7.png


Atsakymas į gautą laišką Atsakyti (Reply)

Atisidarykite gautą laišką. Vykdykite vieną iš kelių galimų atsakymo į laišką komandų:

 • jei laiškas, į kurį rašote atsakymą buvo siųstas ne tik jums, bet keliems asmenims, tuomet vykdant komandą Laiškas (Message) / Specialusis atsakymas (Reply Special) / Atsakyti visiems (Reply All), jūs automatiškai savo atsakymą adresuosite taip pat visiems asmenims, o vykdydami komandą Laiškas (Message) / Specialusis atsakymas (Reply Special) / Atsakyti siuntėjui (Reply Sender) adresuosite tik laiško autoriui:
 • 20120503_115732_3.png

 • jei norite cituoti gauto laiško teksto dalį itraukiant ją į savo atsakymo laišką, tuomet:
 • pažymėkite pele reikiamą sakinį ar pastraipą (pajuodinkite) ir vykdykite komandą Laiškas (Message) / Atsakyti (Reply) arba mygtukas 20120213_122406_4.png;
 • nepažymėjus pele cituojamo teksto vykdykite komandą Laiškas (Message) / Specialusis atsakymas (Reply Special) / Atsakyti su citata (Reply with Quote);
 • jei nenorite cituoti gauto laiško teksto, tuomet nežymėkite pele teksto ir vykdykite komandą Laiškas (Message) / Atsakyti (Reply) arba mygtukas 20120213_122406_4.png;Laiško persiuntimas Persiųsti (Forward)

Jei norite bet kokį laišką, esantį jūsų pašto dėžutėje, persiųsti kitam adresatui, pažymekite tą laišką (arba atidarykite) ir vykdykite komandą Laiškas (Message) / Persiųsti (Forward) arba pasinaudokite mygtuku 20120213_114535_1.png
Adresuokite laišką (eilutė Kam (To)) ir išsiųskite (Laiškas (Message) / Siųsti (Send) arba mygtuku 20120213_114805_3.png).Failo, gauto su laišku, išsaugojimas diske (Save Attachment)

Pažymėkite pele prie laiško prijungtą failą eilutėje Priedai (Attachments):

20120213_120410_1.png

Vykdykite komandą Failas (File) / Išsaugoti priedą (Save Attachment) ir nurodykite diskinį įrenginį bei katalogą kur norite išsaugoti atsiųstą failą. Paspauskite mygtuką Save.  
Failo prisegimas prie laiško

1. Atidarykite naują žinutę, įrašykite jos pavadinimą, adresuokite gavėjui.
2. Vykdykite komandą Failas (File) / Prisegti (Attach) arba pasirinkite mygtuką 20120213_140530_1.pngir nurodykite savo kompiuterio diske reikiamą prisegti failą:
20120213_140707_3.png
3. Prisegtas failas matysis laiške eilutėje Priedai ir tada galima išsiųsti:

20120213_140934_5.pngTikrinimas ar žinutė perskaityta - Istorija (History)

Jei norite patikrinti kas perskaitė žinutę, pažymėkite ją ir vykdykite komandą Laiškas (Message) / Istorija (History):

20120503_115909_4.png

Šiame lange matyti Kas (Who) ir Kada (When) kokias komandas (What) vykdė su šia žinute:
 • sukurta (Created),
 • išsiųsta (Sent),
 • atsiimta (Unsend),
 • perskaityta (Read),
 • atsakyta (Reply),
 • priedas išsaugotas (Attachment saved) ir t.t.
PASTABA: jeigu matote, kad kitas žmogus vykdė komandą Atsakyta, tai nebūtinai gausite atsakymą, nes įvykdęs Atsakyta jis dar turi įvykdyti komandą Siųsti, kad gautumėte atsakymą. t.y. atlikti 2 žingsnius.

Jei norite perskaityti laišką ir tuo pačiu, kad lange Istorija History siuntėjas bei kiti gavėjai nematytų jog skaitėte, prieš atveriant laišką nuimkite nuo jo raudoną vėliavėlę - pažymėkite pele laišką ir vykdykite meniu komandą Laiškas (Message) / Pažymėti kaip skaitytą (Mark as Read). Po to atverkite laišką.

PASTABA: Jei žinutė siunčiama į internetą (į kitą FirstClass serverį) eilutėje Kam (To) nurodant pilną internetinį adresą, tuomet komanda Istorija (History) nefiksuoja ar laiškas jau perskaitytas.Išsiųsto laiško susigrąžinimas (Unsend)

Atidarykite Mailbox lange žinutę, kurios siuntimą norite atšaukti, ir vykdykite komandą Laiškas (Message) / Atsiimti laišką (Unsend) arba pasirinkite mygtuką 20120215_102025_1.png
PASTABA: galima atsiimti tik FirstClass vartotojams ir į FirstClass konferencijas siųstus laiškus. Prieš laišką susigrąžinant galima pasižiūrėti ar gavėjas dar jo neperskaitė (komanda Istorija (History)). Jei laiškas ištrintas iš Mailbox, komandą Atsiimti laišką (Unsend) galima vykdyti tik laišką susigrąžinus į Mailbox iš šiukšliadėžės 20120215_102217_4.png(Trash Can).


Žinučių rūšiavimas ir skirstymas į skyrelius (pele ir automatinis)Rūšiavimas

Mailbox lange žinutes patogu surūšiuoti pagal datą, siuntėją, žinučių pavadinimus. Norint surūšiuoti pagal datą paspauskite pelę ant laukelio Paskutinis keitimas (Last Modified) (patogiausia pasirinkti rūšiavimą, kai naujausia žinutė talpinama lango viršuje).

20120215_102626_1.png
Mailbox lango stulpelis, pažymetas arba + ženkleliu, skirtas suglausti arba išskleisti žinučių seką. Komanda vykdoma spustelėjus pele ant -/+ ženklelio ties žinute:
 • - išskleidžia seką
 • + suglaudžia:
 • 20120503_120127_6.png

Skirstymas į skyrelius pele

Kartais labai patogu žinutes, susietas tam tikra tema, laikinai saugoti atskirame Mailbox skyrelyje. Tam Mailbox langą padalinkite į 2 sritis komanda Vaizdas (View) / Skaidyti (Split) / Skaidyti horizontaliai (Split horizontal).

Naujoje viršutinėje Mailbox lango srityje galima sukurti naujus skyrelius su komanda Failas File/ Naujas (New) / Naujas aplankas (New Folder). Naujam skyreliui automatiškai suteikiamas vardas Naujas aplankas. Pervadinti pažymėkite pele skyrelį ir vykdykite komandą Failas (File) / Savybės (Properties):

20120215_104040_2.png

Eilutėje Vardas (Name) įrašykite pageidaujamą pavadinimą, pvz.: Projekto laiškai. Taip pat pažymėkite paukščiuką prie opcijos Uždrausta (Protected), kad išvengti netyčinio skyrelio su visais laiškais ištrynimo. Galite pakeisti ir skyrelio ikonos paveikslėlį spustelėjus pele ant paveikslėlio langelio: 20120215_104305_4.png

Išsaugokite pakeitimus su komanda Gerai (OK). Iš pagrindinio Mailbox lango į naują skyrelį žinutes galima pertempti pele. Analogiškai žinutes galima pele pertempti iš skyrelio atgal į pagrindinį Mailbox langą.

Skirstymas į skyrelius automatinis

Norint, kad į Jūsų Mailbox naujai atėjęs laiškas būtų automatiškai pekeliamas į atskirą skyrelį, esantį Mailbox viduje, reikia atlikti tokią veiksmų seką:

 • Mailbox langą padalinti į 2 dalis su komanda Vaizdas (View) / Skaidyti (Split) / Skaidyti horizontaliai (Split horizontal)
 • Mailbox lango viršutinėje dalyje sukurti naują skyrelį su komanda Failas (File) / Naujas (New) / Nauja konferencija (New Conference) - Standart conference ir suteikti norimą ikonos paveikslėlį bei pavadinimą - šiuo atveju sukurtas skyrelis Draugas:20120215_110407_0.png
 • FirstClass darbalaukyje pažymėjus pele Mailbox ikoną dešiniu pelės klavišu iškviesti kontekstinio meniu komandą Taisyklės (Rules):
 • 20120215_110533_2.png

 • gautame lange paspausti pele Nauja priėmimo taisyklė (New Receive Rule):20120215_110641_3.png
 • gautame lange užpildyti laukelius. Šiuo konkrečiu atveju norima, kad visi laiškai, atėję iš adresato Rita Misiūnaitė būtų automatiškai perkeliami į skyrelį Draugas, todėl užpildoma taip (adresato vietoje galima įvesti ir internetinį siuntėjo adresą su @, tik reikia nepamiršti įvedus bet kokį adresą paspausti Enter adreso gale):20120215_110758_4.png
 • baigus pildyti paspausti mygtyką Išsaugoti (Save) ir uždaryti langus. Automatinis laiškų perkėlimas jau veiks:
 • 20120215_110940_5.png

 • pageidaujant, galima naujai sukurtą skyrelį papildomai išsikelti į FirstClass darbalaukį šalia Mailbox su komanda Pridėti į darbalaukį (Add to Desktop), kad atėjus naujam laiškui iš karto matytusi raudona vėliavėlė:
 • 20120217_105817_3.png

Atskiri skyreliai panašiai, kaip Outlook programoje

Jeigu pageidaujate laiškus skirstyti į atskiris skyrelius Gautieji (Inbox), Juodraščiai (Drafts), Šlamštas (Junk Mail) ir Išsiųstieji (Sent Items), pasinaudokite komanda Redagavimas (Edit)/ Nuostatos (Preferences)/ Bendras (General) ir eilutėje Pašto dėžutės stilius (Mailbox style) nurodykite: 20120509_102416_1.png

Tada atsijunkite, vėl naujai prisijunkite FirstClass programą ir jau matysite tokį laiškų skirstymą:20120509_102644_2.png
Žinutės ištrynimas iš pašto dėžutės ir ištrintos žinutės susigrąžinimas

Nereikalingas žinutes, ypač su prijungtais failais, reikia ištrinti iš pašto dėžutės, kad be reikalo neužimtų vietos serverio diske: pažymime pele žinutę ir vykdome komandą Failas (File) / Naikinti (Delete) arba tiesiog myktukas 20120215_124116_1.png

Susigrąžinti ištrintas žinutes galite tiek savo pašto dėžutėje, tiek konferencijose, kuriose turite administratoriaus teises arba jei konferencijoje buvote ištrynęs savo paties siųstą žinutę.

Jei norite susigrąžinti netyčia ištrintą reikalingą žinutę, atsidarykite FirstClass darbalaukyje esantį skyrelį Šiukšlų dėžė (Trash Can). Joje saugomi ištrinti laiškai (saugojimo laiką nustato FirstClass administratorius). Pažymėkite reikalingą laišką ir pele pertempkite į Mailbox arba vykdykite komandą Atstatyti panaikintą (Undelete):

20120503_120538_7.png


        
Apsauga nuo netyčinio ištrynimo

Dažnai per klaidą FirstClass vartotojas ištrina reikalingus katalogus (skyrelius) su laiškais iš savo Mailbox ir net nepastebi kada ir kaip tai įvyko. Nuo netyčinio trynimo apsaugos komanda Uždrausta (Protected).  Būtina pažymėti Uždrausta visus Mailbox viduje esančius pačių susikurtus katalogus (Folders).
Pažymime pele katalogą, vykdome meniu komandą Failas (File) / Savybės (Properties), pažymime "varnele" langelį Uždrausta (Protected) ir Gerai (OK):

20120217_095606_7.png

Jei vis tik ištrynėte katalogą ar reikalingą laišką, pamačius kad nėra, su komanda Vaizdas (View) / Rodyti panaikintus įrašus (Show Deleted Items) galite pasižiūrėti ar įmanoma susigrąžinti ištrintą info. Ši komanda parodo visą ištrintą informaciją. Pažymėjus pele ištrintą objektą, komandos Failas (File) / Atstatyti panaikintą (Undelete) pagalba galima jį susigąžinti.

Visus ištrintus objektus galite rasti kataloge Šiukšlių dėžė (Trash Can) 20120217_101616_11.png- čia ištrinta informacija saugoma FirstClass administratoriaus nurodytą dienų skaičių. Iš Šiukšlių dėžės galite tiesiog pele pertempti į Mailbox vidų ištrintą objektą arba atstatymui panaudoti komandą 20120217_101558_9.png


 
Automatinis atsakymas į laišką ir automatinis laiško persiuntimas

Automatinis atsakymas
Kartais naudinga įjungti automatinį atsakymą į siuntėjų laškus, pvz. jei išvykote atostogų ir ilgai netikrinsite savo pašto, tuomet verta įjungti komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) / Pašto taisyklės (Mail Rules):
 • opciją Automatiškai atsakyti į (Automatically reply to) nustatyti Taip (Yes) (Vietinį paštą (Local mail) ir Interneto paštą (Internet mail));
 • Atsakymų pasirinkimas (Reply preference) nustatyti Atsakyti siuntėjui (Reply Sender);
 • įrašyti pageidaujamą tekstą langelyje Atsakymo tekstas.
Tokiu atveju serveris automatiškai kiekvienam siuntėjui išsiųs Jūsų vardu laišką:

20120217_111023_0.png

Automatinis persiuntimas
Jei pageidaujate, kad kiekvienas laiškas, atėjęs į Jūsų FirstClass Mailbox, būtų persiunčiamas į kitą el.pašto adresą, panaudokite komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) / Pašto taisyklės (Mail Rules):
 • Automatinis persiuntimas (Automatically forward), nustatykite Taip (Yes) prie Vietinio pašto (Local mail) ir Interneto pašto (Internet mail),
 • įrašykite el.pašto adresą langelyje Persiųsti į (Forward to):
20120217_111537_1.png


Žinutės - šablonai (Stationery)

Žinutės-šablonai yra dviejų tipų: sukurti administratoriaus ir vartotojo asmeniniai. Žinutės-šablonai naudingi dažnai siunčiant ta pačią žinutę skirtingiems adresatams su vienodu turiniu.

Žinutė-šablonas sukuriamas savo Mailbox lange pasirinkus komandą Naujas laiškas (New Message). Žinutės formoje užpildomas laukelis Tema (Subject) ir sumaketuojamas žinutės tekstas. Laukelis Kam (To) gali būti užpildytas arba paliktas tuščias. Prasminga palikti tuščią, jei numatytą šabloną kiekvieną kartą adresuosite skirtingiems adresatams. Jei bus nuolat siunčiama tam pačiam adresatui - galima jį iš anksto adresuoti. Baigus formuoti ir maketuoti žinutės langas uždaromas nevykdant komandos Siųsti (Send).

Neišsiųsta žinutė matoma Mailbox lange ir ją pažymėjus dešiniu pelės klavišu iškviečiama kontekstinio meniu komanda Savybės (Properties). Lange Savybės reikia pele pažymėti varnele punktą Stacionari (Stationery) ir patvirtinti Gerai (OK):

20120217_112052_2.png

Tada žinutė konvertuojama į žinutę-šabloną ir patalpinama viršutinėje Mailbox lango panelėje:

20120217_112201_4.png

Žinutę-šabloną galima redaguoti. Pažymėjus pele ir iškvietus kontekstinio meniu komandą Savybės panaikinamas žymėjimas Stacionari. Atlikus šį veiksmą šablonas tampa paprasta žinute ir atsiranda Mailbox lange kaip neišsiųstas laiškas. Atidarius žinutę atliekami reikalingi redagavimo veiksmai. Baigus redaguoti, žinutė uždaroma neišsiunčiant ir vėl įjungiama opcija Savybės / Stacionari.
Laiškų saugojimas kompiuterio diske ir spausdinimas

Laiškų saugojimas

Taupydami Jums skirtą FirstClass serverio disko vietą, savo kompiuterio diske galite saugoti ne tik prie laiškų prisegtus failus, bet ir pačius laiškus. Laiško turinį išsaugoti kompiuterio diske galima 2 būdais:

1. Atidarykite laišką ir vykdykite komandą Failas (File) /  Išsaugoti kaip (Save As). Nurodytame kompiuterio disko kataloge išsaugomas laiškas tekstinio dokumento formate:

20111201_150903_2.png

Jeigu prie laiško yra prijungtas failas, jį reikia išsaugoti papildomai su komanda Išsaugoti priedą (Save Attachment):

20111201_151023_3.png

2. Pažymėkite pele vieną laišką  arba keletą laiškų ir vykdykite komandą Failas (File) / Eksportuoti (Export). Nurodytame kompiuterio disko kataloge sukuriamas naujas katalogas kuriame išsaugomas laiškas 3 egzemplioriais - MS Word, tekstinio ir XML dokumentų formate bei naujame kataloge Attachments išsaugomi prie laiško prijungti failai:

20111201_151431_5.png

Laiškų spausdinimas

Norėdami atspausdinti vieną laišką, jį atverkite ir vykdykite komandą Failas (File) / Spausdinti (Print).

Norėdami ant vieno popieriaus lapo atspausdinti keletą laiškų atlikite šiuos veiksmus:
 • pažymėkite pele visus spausdinamus laiškus:20120503_120732_8.png
 • vykdykite komandą Laiškas (Message) / Apjungti pasirinktus (Summarize Selected);
 • naujame atsivėrusiame lange Summary matysite spausdinamų laiškų sąrašą ir vykdykite komandą Failas (File) / Spausdinti (Print), tik nepamirškite spausdintuvo opcijose Printing Preferences nurodyti kiek puslapių pageidaujate sutalpinti viename lape Pages per sheet:pps0.png

6. Mailbox apsauga nuo nepageidaujamų laiškų

Pirmiausia, ką reikia padaryti, kad sumažinti laiškų-šiukšlių - tai uždrausti į savo Mailbox priimti laiškus su žodeliu Junk laiško pavadinime. FirstClass Darbalaukio lange pasirinkite meniu Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) ir lango apačioje šalia Reakcija į šlamštą (Junk) (Junk mail handling) pasirinkite Išmesti be perspėjimo (Delete Silently). Po to paspauskite Priimti (Apply) ir Gerai (Ok):

20120221_100233_0.png
Jei nuolat ateina interneto laiškas-šiukšlė vis iš to paties adreso arba su vienodu žodeliu laiško pavadinime, pavyzdžiui lottery, galite uždrausti tokių laiškų priėmimą naudojant Taisyklės (Mail Rules).

Elementarus apsaugos pavyzdys: į Mailbox nepriimami laiškai su žodeliu lottery esančiu laiško pavadinime arba siuntėjo adrese:
1. FirstClass Darbalaukyje pažymėkite pele Mailbox
2. Vykdykite meniu komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Taisyklės (Rules).
3. Gautame Mailbox Rules lange  vykdykite meniu komandą Failas (File) / Naujas (New) / Nauja sudėtinga taisyklė (New Advanced Rule) arba rinkitės mygtuką 20120221_104052_6.png 
4. Gautame lange eilutėje po žodžiu IF galite parinkti vieną ar kelias sąlygas:
 • parinkite Subject, šalia Subject parinkite Contains, o trečiame šios eilutės langelyje įrašykite žodį, kuriam esant laiško pavadinime nepageidaujate gauti tokio laiško;
 • spustelėjus  + pliuso ženkliuką IF eilutėje dešinėje atsivers papildoma sąlygos eilutė;
 • papildomoje eilutėje parinkite Sender, šalia Sender parinkite Contains, o trečiame šios eilutės langelyje įrašykite siuntėjo adresą iš kurio nepageidaujate gauti laiškų.
5. Prie žodžio Then parinkite variantą Reject.

20120221_103947_1.png
6. Atlikus nustatymus paspausti Išsaugoti (Save).
7. Atkreipkite dėmesį, kad apsauga įjungta, jei Išsami taisyklė lango viršuje šviečia paukščiukas prie Aktyvi (Enabled). Jei norite laikinai apsaugą atjungti, galima nuimti šioje vietoje paukščiuką ir paspausti Išsaugoti.
8. Išsami taisyklė langą galima bet kada vėliau atidaryti ir, esant reikalui, papildyti daugiau ivairių apsaugos taisyklių, naudojant + ženklą prie IF.
7. Adresai ir adresų grupės kontaktų knygelėje

Įrašai kontaktų knygelėje gali būti 2 tipų - adresatai (Contact) ir adresatų grupės (Mail List).

Adresatai

Adresų knygelėje ypač patogu išsaugoti adresatų internetinius adresus, kurie dažniausiai pakankamai sudėtingi, ilgi ir sunku atsiminti kai rašant naują laišką reikia įvesti eilutėje Kam (To). Internetinis adresas išsaugomas adresų knygelėje suteikiant jam sutrumpintą pavadinimą, kuris vėliau įrašomas eilutėje Kam (To) adresuojant naują laišką vietoje ilgo internetinio adreso.

Adresas įtraukiamas į adresų knygelę taip: FirstClass Darbalaukio lange vykdome komandą Failas (File) / Naujas (New) / Naujas kontaktas (New Contact).

Užpildome formą:
 • Vardas (First Name) – sutrumpintas adresato vardas, kurį naudosime adresuojant laišką eilutėje Kam (To)
 • El.paštas/URL (Email/URL) – internetinis elektroninio pašto adresas (įvedus adresą būtinai reikia paspausti Enter)
20120221_113231_1.png
Adresuojant laišką, eilutėje Kam (To) įrašome sutrumpintą pavadinimą:

20120222_151450_7.png


Jei Mailbox jau yra siuntejo laiškas, kurio adresą norite įtraukti į kontaktus, tuomet veiksmą galima atlikti viena komanda: atidarius laišką ir pele pažymėjus adresą vykdoma kontekstinio meniu (iškviečiama dešiniu pelės klavišu) komanda Pridėti į Kontaktų aplanką (Add to Contacts Folder):

20120503_121027_9.pngAdresatų grupė

Adresų grupę patogu naudoti, jei dažnai siunčiate vieną laišką keletai tų pačių adresatų. Kad nereikėtų kiekvieną kartą, rašant naują laišką, eilutėje Kam (To) ir Kopija (Cc) įvedinėti visų adresų, jie įtraukiami į grupę, kuriai suteikiamas sutrumpintas pavadinimas. Desktop lange vykdome komandą Failas (File) / Naujas (New) / Naujas adresatų sąrašas (New Mail List)

Užpildome formą:
 • Vardas (Name) – bendras adresatų pavadinimas;
 • Adresai (Members) – grupės narių adresai, kurie gali būti tik vardas ir pavardė, jei adresatas yra FirstClass vartotojas arba pilnas internetinis adresas;
 • Uždarome formos langą ir paspaudžiame Gerai (Save).
20120503_121200_10.png

Įvedant adresatus langelyje Adresai, juos galima įvesti su komentaru, pvz. vardu ir pavarde, sintaksei naudojami tokie ženklai:

20120222_150605_3.png

Adresuojant naują laišką eilutėje Kam (To) įvedamas adresatų grupės sutrumpintas pavadinimas:

20120222_151120_5.png

Norint gauti Adresatų grupės (Mail List) visą sąrašą, pavyzdžiui, atsispausdinimui, paprasčiausias būdas vykdyti komandą Apjungti pasirinktus (Summarize Selected):

20120222_152834_10.png

Įvykdžius šią komandą gausite tokį sąrašą:

20120503_121345_11.pngAdresų persiuntimas kitam FirstClass vartotojui

Adresus ar adresų grupes galima persiųsti kitam FirstClass vartotojui 2 būdais. Skirtumas tarp šių dviejų būdų toks:
 • 1 būdu adresas ar adresų grupė vieną kartą nusiunčiama kitam vartojui laišku ir jei adresų grupė vėliau redaguojama, kitas vartotojas Jūsų pataisymų nematys kol pakartotinai jam nenusiųsite
 • 2 būdu keli FirstClass vartotojai gali bendrai naudotis adresais, juos redaguoti ir naudoti laiškuose, visus adresų pataisymus matys iš karto po redagavimo
1 būdas:
 • Atvėrus langą Kontaktai jame pažymėti pele norimą persiųsti adresatų grupę ir dešiniu pelės klavišu iškviesti komandą Siųsti gavėjui (Send to Recipient).
 • Gautąjį naują laišką adresuojame ir išsiunčiame.
 • Laiško gavėjas atveria gautąjį laišką ir prie laiško prijungtą adresų grupę pertempia pele į savo kontaktų langą.
2 būdas:
 • Atvėrus Kontaktai langą sukuriama nauja adresų bazė naudojant komandą Failas (File) / Naujas (New) / Nauja Kontaktų duomenų bazė (New Contact Database).
 • Naujoje adresų bazėje sukuriami adresai ar adresų grupės kuriuos norime leisti naudoti kitam FirstClass vartotojui.
 • Adresų bazė uždaroma ir naudojant komandą Savybės (Properties) jai suteikiamas vardas vietoje esamo Nauja Kontaktų duomenų bazė (New Contact Database), taip pat įjungiama apsauga nuo trynimo Uždrausta (Protected).
 • Pažymėjus pele naują sukurtą adresų bazę ir paspaudus pelės dešinį klavišą iškviečiama komanda Abonentai (Subscribers) - šiame lange, naudojant komandą Pridėti abonentą (Add Subscriber), įvedamos pavardės tų FirstClass vartotojų, kurie norite kad matytų naują adresų bazę.
 • Analogiškai pažymėjus naują adresų bazę ir pasirinkus komandą Leidimai (Permissions) suteikiamos kitiems vartotojams atitinkamos teisės naudoti bendrąją adresų bazę. Plačiau apie teisių suteikimą aprašyta skyrelio Calendar gale.


Kontaktų perdavimas tarp FirstClass ir Excel

Kontaktų eksportas į Excel iš FirstClass
Kontaktų importas iš Excel į FirstClass
Adresų sąrašo Mail List formavimas iš Excel duomenų20110405_212234_0.pngKontaktų eksportas į Excel iš FirstClass:

 • Atidarome norimą Kontaktų bazę
 • Su komanda Failas (File) / Eksportuoti (Export) padarome adresų .CSV failą, žr. pav.
 • Tą failą atidarome su Excel programa. Jei reikia (bandžiau su Excel 2010 - tai nereikia), nurodome, kad laukai atskirti kabliataškiu.

Kontaktų importas iš Excel į FirstClass:

Šis variantas reikalingas, kai norite, kad kiekviena kontaktų eilutė Excel programoje taptų atskiru kontaktu FirstClass Kontaktuose (Contacts).

Suruošiame Excel programoje rekalingų duomenų lentelę. Pavadinimų stulpelį iškart dubliuokite, jei neturite atskiro trumpų pavadinimų stulpelio:
20110405_092040_0.png

Išsaugokite jį kaip .CSV failą: Save as - Save as type: CSV (Comma delimited):

20110405_092127_2.png20110405_092255_4.png


Jei dar neturime, sukuriame naują Kontaktų bazę:
20110405_093248_6.png


Ir suteikiam jai pavadinimą:
20110405_093629_8.png20110405_093856_9.png

Atveriame naująją Kontaktų bazę ir pasirenkame komandą Failas (File) / Importuoti (Import) /  Importuoti kontaktus (Import contacts):

20110405_094549_11.png
Atsivėrusiame lange:
 • nurodome, kad failo tipas bus .CSV
 • pasirenkame vietą savo kompiuteryje, kur užsaugojom .CSV failą, ir
 • surandame savo failą, spauskite Open.
Importavimo dialogo lange nurodome, koks Excel'io failo stulpelis atitinka kokį kontaktų įrašo lauką (Stulpelį Partneris, dar Excel'yje sudubliavau, kad būtų ne tik dėl būtinojo Quick Name, bet ir organizacijos pavadinimui):
20110405_095224_12.png20110405_101304_1.png


20110405_124555_1.png

Jei reikia, kad tie adresai iš Kontaktų bazės būtų atrandami Kataloge adresuojant laiškus, tai su komanda Pridėti į Darbalaukį (Add to Desktop) padarykit Kontaktų bazės nuorodą savo Darbalaukyje ir nutempkite jį savo Kontaktų bazę. Kontaktų bazės langą patogu perskirti į dvi dalis (Vaizdas / Skaidyti) ir vienoje pusėje bus kontaktai, adresų sąrašai, o kitoje - įkeltos grupinių kontaktų bazių nuorodos.Adresų sąrašo (Mail List) formavimas iš Excel duomenų

Jei turite adresų sąrašą Excel programoje galite iš karto suformuoti Adresų sąrašą (Mail List) savo Kontaktų bazėje:

 • pažymime pele pavardžių sąrašą Excel programoje
 • 20120503_121542_13.png

 • pertempiame pele (paėmę pelės žymekliu už juodos rėmelio linijos Excel lange) į sukurtą Naujo adresatų sąrašo (New Mail List) lango sritį Adresai (Members) ir suteikiame Vardą (Name):
 • 20120503_121616_14.png

 • analogiškai galima pertempti pele ir internetinius adresus:
 • 20120426_111125_3.png
 • 20120426_111010_1.png


Pastaba: Jei pavadinimai (ar pavardės) bus įrašyti šalia el. pašto, tipo X University <info@xu.edu>, tai adresai ir Adresų sąraše Mail List bus ir su pavadinimais - tai netrukdo sėkmingai siųsti laiškus.8. Vartotojų katalogas ir prisijungusiųjų sąrašas

Visų registruotų FirstClass vartotojų sąrašą galima peržiūrėti naudojant komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Katalogas (Directory) arba mygtukas 20120217_122705_1.png. Jei norite sužinoti ar konkretus asmuo yra FirstClass vartotojas, langelyje Ieškoti (Search) įrašykite vardą, pavardę ar sutrumpinimus:

20120503_121724_15.png
FirstClass vartotojų, šiuo momentu prisijungusių prie FirstClass serverio, sąrašą galite peržiūrėti komanda Bendradarbiavimas (Collaborate) / Prisijungusieji (Who‘s Online) arba mygtukuas 20120217_125634_3.png. Gautą sąrašą galima surūšiuoti spustelėjus pelės mygtuką ant laukelio Vardas (Name):

20120503_121821_16.png
9. Pokalbis realiame laike (Instant Message)

Tai patogi priemonė, jei Jums reikia skubiai susisiekti su žmogumi, kuris nežinote kur šiuo metu randasi, bet matote, kad yra prisijungęs prie FirstClass.  Pokalbiui realiame laike rinkitės komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Tiesioginis bendravimas (Instant message) arba naudokite mygtuką  20120217_134024_2.png  

Lange Tiesioginis bendravimas paspauskite pele Iškviesti (Invite) ir du kartus spustelėkite pele ant pavardės su kuo norite kalbėtis. Kviečiamas asmuo ekrane išvys tokį langą:

20120217_134151_3.png

Jei kviečiamasis sutinka kalbėtis, jis paspaudžia mygtuką Priimti (Accept), jei nesutinka – Nepriimti (Decline).

Priėmėmus pakvietimą abu pokalbio dalyviai ekrane matys Tiesioginis bendravimas langą. Apatinėje lango srityje įveskite norimą pokalbio tekstą ir paspauskite klaviatūroje Enter arba lango mygtuką Siųsti (Send). Srityje Dalyviai (Participants) matyti pokalbio dalyvių sąrašas. Į pokalbį galima pakviesti ir daugiau asmenų, vėl naudojant mygtuką Iškviesti (Invite). Pokalbis baigiamas uždarant pokalbio langą.

20120217_134552_4.png

Jeigu nenorite, kad kiti FirstClass vartotojai turėtų galimybę Jus kviesti pokalbiui realiame laike, galite nustatyti, kad kiti negalėtų kreiptis - pasirinkite meniu komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Laiškai (Messaging) / Tiesioginis bendravimas (Instant Messaging) ir pažymėkite "varnele" opciją Atmesti kvietimus (Refuse invitations) bei paspauskite Gerai (OK):

20120217_135500_5.png10. Vartotojo vizitinė kortelė (Reziumė)


Kiekvienas FirstClass vartotojas turėtų užpildyti savo elektroninę vizitinę kortelę, naudojant komandą Failas (File) / Atverti (Open) / Reziumė (Resume):

20120503_121943_17.png

Vartotojo vizitinė kortelė atveriama bet kur spragtelėjus pele ant vartotojo pavardės.

Norint peržiūrėti kito FirstClass vartotojo vizitinę kortelę vykdykite komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Katalogas (Directory) arba mygtukas 20120217_122705_1.png ir pažymėkite reikiamą pavardę bei paspauskite Reziumė: 20120217_123148_2.png
11. Darbas su konferencijomis
Konferencijos iškėlimas į darbalaukį Desktop

Dažnai skaitomos konferencijos ikoną, kuri yra giliau kitose konferencijose, tikslinga iškelti į FirstClass Darbalaukio langą:

- pažymėkite pele norimą konferenciją:

20120503_122222_18.png

- vykdykite meniu komandą Bendradarbiavimas (Collaborate) / Pridėti į darbalaukį (Add to Desktop).

Ši komanda ypač naudinga studentams, kurie semestro pradžioje į savo FirstClass Darbalaukio langą gali pasidėti visų, tą semestrą klausomų dalykų skyrelius. Dėstytojui į dalyko skyrelį atsiuntus skelbimą studentas matys Darbalaukio lange ant dalyko skyrelio raudoną vėliavėlę ir žinos, kad yra naujas pranešimas.Vartotojų ir konferencijų struktūra, adresavimas

Visi FirstClass vartotojai suskirstyti į grupes pagal fakultetą, kursą ar padalinį kuriame dirba. Kiekviena vartotojų grupė mato atitinkamas konferencijas. Kai kurios konferencijos yra viešos, kurias mato visi studentai ir visi darbuotojai.

Labai patogu žinutę adresuoti į konferenciją, jei pageidaujate kreiptis ne į konkretų asmenį, o į tam tikro padalinio darbuotojus arba tam tikrą grupę studentų. Pavyzdžiui, jei pageidaujate parašyti žinutę Humanitarinių mokslų fakulteto studentams, eilutėje Kam (To), adresuojant žinutę, įrašykite konferenciją pavadinimą HMF skelbimai. Jei reikia nusiųsti žinutę visiems I kurso magistrantams, įrašykite konferenciją Mag I kursas:

20120227_112642_1.png

Jei norite parašyti žinutę, pavydžiui, ART studijų grupės darbuotojams ir nežinote tikslaus konferencijos pavadinimo, galite pasinaudoti sutrumpinimu - eilutėje Kam (To) įrašykite tik raides ART ir paspauskite Enter:

20120503_122420_19.png

Komanda Katalogas (Directory) išves į ekraną visas ART konferencijas ir pažymėkite reikiamą, šiuo atveju tai būtų ART SG (Akademinių reikalų tarnybos Studijų grupė).

PASTABA: ne į visas konferencijas galima nusiųsti žinutę, nes į kai kurias konferencijas teisės rašyti suteikiamos tik tam tikrai vartotojų grupei. Jei išsiuntus žinutę gaunate pranešimą, kad žinutės negalite nusiųti į tą konferenciją, kreipkitės į FirstClass vartotojų administratorių.Nuorodos į konferencijas

Tiesiog pažymėkite norimą konferenciją ir su pele įtempkite į laišką. Tačiau reikia žiūrėti, kad kelias į tą konferenciją būtų "matomas" visiems, kam paklius tas laiškas. Pavyzdžiui konferencija TRT atrankos anketos yra pasiekiama:
 • per VDU skelbimai  / TRT diskusijos .
 • tačiau konferencija TRT diskusijos yra ir tik TRT darbuotojams matomoje konferencijoje TRT darbuotojai.
Todėl, jei nutempsite į laišką nuorodą atidarę TRT diskusijas iš VDU skelbimai , nuoroda bus fcp://@fc.vdu.lt,%235002171/VDU%20skelbimai/TRT%20diskusijos/TRT%20atrankos%20anketos ir ją matys visi.

Tačiau, jei nutempsite ją atidarę TRT diskusijas iš TRT darbuotojai , nuoroda bus fcp://@fc.vdu.lt,%235002171/TRT%20darbuotojai/TRT%20diskusijos/TRT%20atrankos%20anketos ir ją matys tik TRT darbuotojai.

Maža papildoma gudrybė: Kaip matote, nuoroda visada prasideda protokolo nuoroda fcp://..... Tai reiškia, kad konferencija bus atidaroma FirstClass kliento programa. Tačiau kartais vartotojai neturi įsidiegę FirstClass kliento programos ir naudojasi WWW sąsaja (WWW naršykle). Tada jiems ši nuoroda neveiks. Todėl įtempus konferenciją į laišką TRT atrankos anketos, reiktų pataisyt kelią, išmetant protokolo ir serverio nuorodą, paliekant tik santykinį kelią iš Darbastalio (Desktop'o). Tam spragtelėkite dešiniu pelės klavišu ant nuorodos, pasirikinte komandą Formatuoti nuorodą... (Format link...)
20110315_200307_2.png
ir išmeskite "fcp://@fc.vdu.lt,%235002171"  iš nuorodos. T.y. palikite tik taip:
20110315_201211_4.png
Tokia nuroda veiks ir FirstClass kliento ir WWW vartotojams.

Beje, tokias nuorodas galite kurti ir kitiems objektams. Pvz.:
 • įtempti nuorodą tiesiai iš atvertos WWW naršyklės adreso langelio - pvz. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas arba Vytauto Didžiojo universitetas (nuorodos pavadinimas sukuriamas automatiškai, koks nurodytas tame tinklapyje)
 • pažymėti norimą laiško tekstą ar paveikslėlį ir dešinio klavišo komanda Sukurti nuorodą (Create Link) sukurti aktyvią nuorodą į norimą interneto objektą
 • atitempti nuorodą iš Jūsų FirstClass Adresyno (Bookmarks)


Konferencijos apsauga nuo netyčinio ištrynimo

Galite apsaugoti FC konferenciją nuo netyčinio trynimo pažymėdami ją kairiu pelės klavišu ir ant jos ikonos iškviečiant pelės dešiniu klavišu kontekstinio meniu komandą Savybės (Properties):

20120503_131424_5.png

Tada gautame lange pažymėkite varnelę Uždrausta (Protected) ir paspauskite Gerai (OK):

20120503_131705_6.png12. Nuorodos į internetą - Adresynas (Bookmarks)

20120227_125759_6.pngLabai patogi priemonė – saugojimas reikalingų nuorodų į internetą. Tam skirtas skyrelis Adresynas (Bookmarks). Reikalingi interneto adresai bus visada su Jumis, iš bet kur esančio kompiuterio prisijungę FirstClass rasite savo nuorodas:

20120503_122807_20.png


Nuoroda įkelti į Adresyną galima 2 būdais:

1. Pertempti pele nuorodos adresą iš Internet Explorer (ar kitos interneto naršyklės) langelio Address į atidarytą FirstClass Adresyno langą arba ant Adresyno ikonos 20120227_125759_6.png:  

20120109_100739_4.png

2. Meniu komanda Failas (File) / Naujas (New) / Nauja nuoroda (New Bookmark) arba pasirinkus mygtuką 20120227_125423_2.png ir užpildžius reikalingus laukelius: Vardas (Name), Tema (Subject), URL:

20120227_125553_3.png
13. Darbo sritys (Workspaces)

20120227_130306_1.pngDarbo sritis (Workspace) – tai bendra sritis, kurioje grupė FirstClass vartotojų (darbo grupės nariai) gali naudotis bendrais resursais: konferencija diskusijoms, grupės kalendoriumi, kontaktų duomenų baze, dokumentų, failų skyreliais. Darbo sritį sukuria ir administruoja pats FirstClass vartotojas. Visos sukurtos darbo sritys saugomos viduje Darbo sritis. Pertempiant pele galima darbo sritį perkelti iš Darbo sritis į FirstClass Darbalaukį arba įsikelti kopiją su komanda Add to Desktop.

Pastaba: visiems FirstClass vartotojams suteikta teisė kurti Darbo sritis, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad:
 • Administratoriui ištrynus FirstClass sistemoje vartotoją, kuris buvo darbo srities autorius, išssitrina ir jo sukurtos darbo sritys su visu jų turiniu.
 • Visas darbo srities turinys (ką srityje talpina ir kiti darbo grupės nariai) įskaičiuojamas į darbo srities autoriaus FirstClass pašto dėžutės talpos kvotą.

Darbo sritis sukuriama atvėrus Darbo sritis ir parinkus komandą 20120227_131050_1.png(New Workspace):

20120227_131138_3.png

Parenkamas reikiamas šablonas:

20120227_131945_7.png

Komandos Savybės (Properties) pagalba sukurtai darbo sričiai suteikiamas pavadinimas ir įjungiama apsauga nuo netyčinio trynimo – Uždrausta (Protected):

20120227_131552_6.png
Sukūrus naują darbo sritį jos viduje yra standartiniai skyreliai. Nereikalingus skyrelius galima pašalinti ar sukurti naujus. Nauji skyreliai kuriami atvėrus darbo sritį ir jos lange parinkus komandą Add Application:

20120227_132217_8.png

Toliau parenkama koks naujas vidinis skyrelis reikalingas:

20120227_132429_9.png

Naujus darbo grupės narius įtraukti į grupę arba iš jos pašalinti naudojama komanda Workspace  Members:

20120227_132620_10.png

Atsivėrusiame komandos Workspace Members lange atliekame grupės narių sąrašo koregavimą:

20120227_132812_11.png

Įtraukus naujus narius, jų FirstClass Darbalaukyje lange atsiras darbo grupės paveikslėlis
20071112_134916_7.png

Vartotojas, sukūręs naują darbo sritį ir įtraukęs į ją narius, gali nariams nustatyti skirtingas teises veiklai grupėje. Tuo tikslu ant darbo srities paveikslėlio iškviečiama kontekstinio meniu komanda Leidimai (Permissions) ir nustatomos teisės:

20120227_133051_14.png

Langelyje Kas (Who) įrašoma kam ir kokios pageidaujamos teisės suteikiamos:

20120227_133742_16.png
Teisių reikšmės:
Moderatorius - skyrelio administratorius, gali trinti bet kurį laišką, esantį skyrelyje;
Skaitytojas (Reader) - turi teisę tik skaityti skyrelio turinį, negali į jį rašyti;
Dalyvis (Contributor) - gali skaityti, rašyti, trinti savo parašytą laišką.

Rekomenduojama įrašyti:
 • vartotoją, kuriam suteikiama administratoriaus teisė Moderatorius;
 • All Users - Contributor, kad bet kuris vartotojas, įtrauktas į Workspace Members sąrašą, negalėtų trinti kitų vartotojų parašytų laiškų.
Jei darbo srities viduje yra vidinės darbo sritys (pvz. Dokumentai, Diskusijos), tuomet kiekvienai jų taip pat galima nustatyti teises.
14. Kalendorius (Calendar)

[Nuoroda]Asmeninis kalendorius (Personal Calendar)

20120227_134858_1.pngFirstClass kalendorius - kaip Jūsų dienoraštis, kuriame galite įrašyti numatomus susitikimus, vizitus (Kalendoriniai įvykiai (Calendar Events)) arba užduotis (Kalendoriniai darbai (Calendar Tasks)), kurias reikia atlikti (pvz. pasiruošti paskaitai). Tačiau skirtingai nei asmeninį dienoraštį, kalendorių gali peržiūrėti bei redaguoti ir kiti vartotojai, jei suteiksite jiems tokias teises. FirstClass gali iš anksto Jums priminti (Priminimai (Reminders)) apie įrašytus į kalendorių būsimus susitikimus bei reikiamus atlikti darbus. Jei norite peržiūrėti kito FirstClass vartotojo kalendorių, naudodami komandą Katalogas (Directory) suraskite tą asmenį ir ant pavardės spustelėję dešinį pelės klavišą pasirinkite komandą Atverti vartotojo kalendorių (Open User Calendar).

FirstClass kalendorių tipai:
 • Asmeninis kalendorius (Personal Calendar), kuriame galite nurodyti kitų vartotojų teises jį skaityti bei įrašyti įvykius (pakviesti Jus);
 • Viešas kalendorius (Group Calendar), kuris suteikia galimybę tam tikrai grupei žmonių bendrai koordinuoti savo laiką ir užduotis;
 • Resursų kalendorius (Resource Calendar)
 • Patalpų kalendorius (Location Calendar)


Asmeninis kalendorius (Personal Calendar)

20120227_140552_0.png
Kalendoriuje siūloma pirmadienį nustatyti savaitės pirma diena, nes pagal nutylėjimą nustatomas sekmadienis. Tam naudokite komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Kalendorius (Calendar) ir langelyje Pirma savaitės diena (Week Start Day) įjunkite Pirmadienis (Monday):

20120227_140756_1.png

Kalendorių galima peržiūrėti sekančiais režimais:
 • Mėnesio vaizdas (Month) – mėnesinis (matysite mažiausiai informacijos apie kiekvieną įrašą);
 • Savaitės vaizdas (Week) – savaitinis
 • Darbo savaitės vaizdas (Work week) – darbo dienos;
 • Dienos vaizdas (Day) – šiandienos (matysite daugiausiai informacijos);
Peržiūros režimai keičiami naudojant meniu komandą Vaizdas (View) arba atitinkamus mygtukus, esančius Kalendoriaus lango viršuje. Kalendoriaus lango kortelėje Šiandien (Today) matyti įrašai, skirti šiandienai.

Navigacijos mygtukai naudojami vartyti kalendoriaus lapus, grįžti į šiandieną ar atsiversti puslapį, kuriame yra reikalinga data. Navigacijai naudokite Kalendoriaus lango viršuje, dešinėje esančius 20120227_141351_3.png mygtukus:
 • Šiandien (Today),
 • rodyklė į kairę (versti lapą atgal),
 • rodyklė į dešinę (versti lapą pirmyn)
arba pasirenkant mėnesį ir metus lango kairėje: 20120227_141510_5.png.

Atidaryti pirmą neskaitytą kalendoriaus įrašą naudokite mygtuką Kitas neskaitytas (Next Unread) arba meniu komandą Bendradarbiavimas (Collaborate)/ Naršymas (Navigation)/ Kitas neskaitytas (Next Unread).


Įvykiai  (Calendar Events)

Kalendoriniai įvykiai: posėdžiai, paskaitos, vizitai, t.y. tokie įvykiai, kuriems nustatyta konkreti diena, valanda kada turi įvykti. Kalendorinius įvykius galite įrašyti ir į bendradarbių kalendorius.
Kalendorinio įvykio įrašymo į kalendorių eiga:
Atidarykite savo kalendorių.
Vykdykite komandą Failas (File)/ Naujas (New)/ Naujas įvykis (New Event) (šią komandą galima iškviesti ir dešiniu pelės klavišu spustelėjus pasirinktos dienos langelyje arba mygtuku 20120227_142511_2.png).

Užpildykite Įvykis langą:

20120227_142416_0.png
Aprašymas (Description) – įrašykite įvykio paaiškinimą kokį pageidaujate matyti kalendoriuje ir primenant apie įvykį;
Vieta (Location) – įrašykite kalendorinio įvykio vietą;
Kategorija (Category) – įvykio pobūdis – pasirinkite vieną iš siūlomų langelyje arba įrašykite savo;
Pradžia (Starts at) – nustatykite datą ir laiką kada įvykis prasideda;
Pabaiga (Ends at) – nustatykite datą ir laiką kada įvykis baigiasi arba Trukmė (Duration) – įvykio trukmė (jei netinka siūlomos pasirinkti reikšmės - įrašykite reikiamą);
Spalva (Color) – išsirinkite spalvą, kuri bus įrašo fonas kalendoriuje (pvz. visus posėdžius galima tušuoti viena spalva, o visas paskaitas – kita);
Rodyti kaip (Show as) – Jūsų užimtumas kalendorinio įvykio metu (jei pasirinksite režimą Užimta (Busy), tai, esant kitam įvykiui tuo pat metu, kalendoriuje atsiras raudona juostelė, žyminti, kad jie kertasi laike);
Prieš įvykį (Time before event) – jei norite, kad kalendorius apie įvykį Jums primintų, pažymėkite pele šį mygtuką ir nustatykite, kiek laiko prieš įvykį pageidaujate priminimo. Jei nustatytu priminimo momentu Jūs nebūsite prisijungę savo FirstClass, kalendorius į Jūsų Mailbox atsiųs laiškelį su priminimu apie įvykį, o jei priminimo metu būsite prisijungę FirstClass – kalendorius kompiuterio ekrane išves langelį su priminimu.

Jei norite, kad įrašas apie įvykį reguliariai pasikartotų kalendoriuje, pasirinkite kortelę Pasikartojimai (Advanced) ir nustatykite:
 • Intervalas (Repeat Interval) – įvykio pasikartojimo intervalas (atitinkamose dienose kelendoriuje įterpiami įrašai apie įvykį) ;
 • Kartoti iki (Repeat Until) – vėliausia data, kuomet įvykis pasikartoja;
Pasirinkite kortelę Dalyviai (Participants) jei pageidaujate, kad apie įvykį būtų informuojami kiti asmenys, įveskite jų pavardes arba interneto adresus, jei tie asmenys ne FirstClass vartotojai. Tada kito vartotojo kalendoriuje atsiras įrašas apie įvykį, o jei kalendoriaus neturi arba Jūs neturite teisių įrašyti į kito asmens kalendorių, tai gaus informuojantį laiškelį į MailBox.

20120227_143639_0.png

Įvykis lango antroje dalyje (baltas langas apačioje) galite įvesti detalų įvykio aprašymą.
Prie kalendorinio įvykio, kaip ir prie laiško, galite prijungti reikalingus failus.
Uždarykite Įvykio langą ir įrašas apie įvyki atsiras Jūsų ir kitų dalyvių kalendoriuose.

Pakeitimai:
 • Jei ištrinsite įvykį, jau įrašytą į kalendorių, tai analogiškas įrašas bus ištrintas ir įvykio dalyvių kalendoriuose.
 • Jūsų kalendoriuje atsiradus naujam įvykiui, jis žymimas raudona vėliavėle (kaip neskaityta žinutė) – peržiūrėjus įrašą vėliavėles nebematyti.
 • Jei norite sužinoti ar kalendorinio įvykio dalyviai priėmė pakvietimą, panaudokite komandą Istorija (History) (paspausti pelės dešinį klavišą ant įrašo kalendoriuje ir pasirinkti komandą Istorija).
 • Jei reikia padaryti kalendoriniame įraše pakeitimus, tai atidarykite įrašo langą, pataisykite ir uždarykite langą (jei pakeisite įvykio datą, įrašas bus perkeltas į atitinkamą datą kalendoriuje).
 • Galima kalendoriaus įrašą perkelti į kitą datą tiesiog pernešant įrašą pele.
 • Ištrynus kalendorinio įvykio dalyvio pavardę iš Dalyviai sąrašo, įrašas apie įvykį ištrinamas ir dalyvio kalendoriuje.
Darbai (Calendar Tasks)

Kalendoriniai darbai, kuriuos reikia atlikti: pasiruošti paskaitai, atspausdinti dokumentus ir pan. Kalendorinius darbus galite peržiūrėti kitų vartotojų kalendoriuose ar į juos įrašyti, jei Jums suteiktos tokios teises.

Kalendorinio darbo įrašymo į kalendorių eiga:
Atidarykite savo kalendorių.
Vykdykite komandą Failas (File)/ Naujas (New)/ Naujas darbas (New Task) (šią komandą galima iškviesti ir dešiniu pelės klavišu, jį spustelėjus reikiamos dienos langelyje arba mygtuku 20120227_142511_2.png).
Užpildykite Darbas langą:

20120227_144721_1.png

Aprašymas (Description) – įrašykite užduoties paaiškinimą kokį pageidaujate matyti kalendoriuje ir primenant apie darbą;
Pradžia (Starts at) – nustatykite datą ir laiką kada užduotį pradedate;
Turi būti atliktas (Due at) – nustatykite datą ir laiką iki kada užduotį reikia atlikti (jei nėra konkrečios datos, įjunkite Nenumatyta (None));
Skubumas (Priority) – pagal nutylėjimą užduoties prioritetas įjungiamas Normalu; jei įjungsite Skubu (Urgent), tai įrašas apie užduotį kalnedoriuje matysis ryškiomis raidėmis ir pirmu numeriu dienos užduočių sąraše;
Kategorija (Category) – užduoties pobūdis – pasirinkite vieną iš siūlomų langelyje arba įrašykite savo;
Priminimai (Reminders) – jei norite, kad kalendorius primintų apie užduotį, įjunkite mygtuką Laikas prieš pradžią ir pabaigą (Time before start and end) ir langelyje nustatykite laiką;
Būsena (State) – užduoties statusas (pagal nutylėjimą kalendorius įjungia statusą – Nebaigtas (Not Completed) - neatlikta); data (on) – šio langelio įrašo nekeiskite, kol neatliksite užduoties;

Darbas lango antroje dalyje (baltas langas apačioje) galite įvesti detalų užduoties aprašymą.
Prie užduoties, kaip ir prie laiško, galite prijungti reikalingus failus.

Uždarykite Darbas langą ir įrašas apie užduotį atsiras Jūsų kalendoriaus kortelėje Šiandien:

20120227_145925_2.png
Pakeitimai:
 • Kalendorines užduotis galima perkopijuoti iš vieno kalendoriaus į kitą pernešant reikiamą įrašą pele (tai gali būti ypač naudinga, kai reikia kopijuoti užduotį iš grupinio kalendoriaus į asmeninį).
 • Galima kalendoriaus įrašą perkelti į kitą datą tiesiog pernešant įrašą pele.
 • Jei reikia padaryti kalendorinėje užduotyje pakeitimus, tai atidarykite įrašo langą, pataisykite ir uždarykite langą (jei pakeisite užduoties pradžios datą, įrašas bus perkeltas į atitinkamą datą kalendoriuje).
 • Jei užduotis atlikta pakeiskite jos Būseną į Baigtas (Completed) (kalendoriaus kortelėje Šiandien įjunkite "varnelę" šalia užduoties ir ji matysis perbraukta arba atidarykite užduoties langą ir įjunkite Būsena (Task State) / Baigtas (Completed).


Teisių į kalendorių suteikimas kitiems vartotojams

Nustatykite kitų FirstClass vartotojų teises Leidimai (Permissions) Jūsų kalendoriaus skaitymui bei redagavimui:
pažymėkite kalendoriaus ikoną ir vykdykite meniu Bendradarbiavimas (Collaborate)/ Leidimai (Permissions):

20120227_151316_0.png
Priklauso grupėms (Belongs to) – šį langelį ignoruokite, nes jį naudoja sistemos administratorius;
Įrašo galiojimo laikas (Item Expiry) – skaičius dienų kiek kalendorinis įvykis ar užduotis saugoma kalendoriuje;
Kas (Who) – įrašykite FirstClass vartotojus ar vartotojų grupes, kuriems norite nustatyti teises;
Priėjimas (Access) – kiekvienam įrašui, esančiam langelyje Kas, nustatykite atitinkamas teises:
 • Neprieinama (No Access) – draudžiama peržiūrėti kalendorių;
 • Matyti laikus (See Times) –  galima peržiūrėti kalendorių, bet matysis tik laikai, nustatyti įvykiams ir užduotims;
 • Tik įtraukti (Schedule Only) – netiesiogiai gali kalendorių papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Įtraukti+laikai (Schedule+Times) – galima peržiūrėti kalendorių (matysis tik laikai) ir netiesiogiai jį papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Įtraukti+aprašymai (Schedule+Details) – galima peržiūrėti kalendorių detaliai ir netiesiogiai jį papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Redaktorius (Editor) – suteikiamos visos auksčiau minėtos teisės, taip pat galima atidaryti kalendorinių įrašų langus, redaguoti ar ištrinti įrašus, persisiųsti failus, prijungtus prie kalendorinio įrašo, vykdyti komandą Istorija (History);
 • Specialus (Custom) – galima nustatyti kiekvienam vartotojui ar vartotojų grupei specialias teises veiksmams su kalendoriumi;
Abonentai (List of Subscribers)įrašykite vardus ir pavardes vartotojų, kuriems suteikiate teises į Jūsų kalendorių ir norite, kad Jų Darbalaukyje lange atsirastų Jūsų kalendoriaus ikona;

Uždarykite langą Leidimai (Permissions).

Pastaba. Suteikus teises Darbuotojas-> Įtraukti+aprašymai , visi darbuotojai matys kalendoriaus įrašus, tačiau negalės atidaryti konkretaus įrašo lango. Norint, kad tam tikro įrašo matytų tik valandą ir nematytų teksto šalia valandos, kalendorinio įrašo lange reikia nustatyti Matomumas (Visibility) / Asmeniškas (Personal) arba Privatus (Private).Kalendorių apjungimas

Tai galimybė apjungti kelis skirtingus kalendorius, pavyzdžiui prie savo asmeninio kalendoriaus prijungti bendro naudojimo kalendorių "Šventės, nedarbo/darbo dienos".

Norint, kad Jūsų kalendoriuje matytusi kokio nors kito, bendro naudojimo, kalendoriaus įrašai, reikia nuorodą į jį įkelti į savo kalendorių:


1. Dešinio klavišo pagalba (komanda Pridėti į darbalaukį (Add to Desktop) padėkite norimo prijungti kalendoriaus nuorodą į savo Darbalaukį
20120227_152901_4.png

2. Suraskite savo Darbalaukyje (Desktop) ką tik atsiradusią kalendoriaus ikoną ir pele nutempkite ant savo kalendoriaus
20120227_153250_5.png

3. Atsidarykite savo kalendorių ir pažiūrėkite rezultatą kortelėje Kalendoriai.

Jei norite, kad laikinai to kalendoriaus įrašai nebesimatytų Jūsų kalendoriuje:
 • atsidarykite savo kalendorių
 • atverkite kairio lango kortelę Kalendoriai
 • nuimkite nuo nenorimo kalendoriaus varnelę
20120227_153546_7.png


Kalendorių apjungimas ypač naudingas studentams, kurie semestro pradžioje prie savo kalendoriaus gali prijungti visų, tą semestrą klausomų dalykų kalendorius. Dėstytojui į dalyko kalendorių įdėjus naują pranešimą, studentas Darbalaukio lange ant savo kalendoriaus matys raudoną vėliavėlę ir žinos, kad yra naujas įrašas.
15. Asmeninio puslapio kūrimas - WWW svetainė (Web Publishing)

20120227_154005_1.pngWWW svetainė (Web Publishing) skirta sukurti savo asmeninį puslapį viešam publikavimui internete. Jūsų sukurtą puslapį galima peržiūrėti Internet Explorer ar kita interneto naršymo programa. Interneto puslapio failus galima sukurti specialiomis puslapių kūrimo programos, pvz. Front Page ir  sukurtus failus įkelti į WWW svetainė katalogą. Kitas būdas – www puslapį galima sukurti FirstClass priemonėmis.  Žemiau ir aptarsime kaip sukurti www puslapį FirstClass priemonėmis.

Puslapį galima papildyti nuorodomis, failais, kalendoriumi, dienoraščiu, audio/video įrašais. Puslapio turinį galima suskirstyti į katalogus. Kairėje WWW svetainė lango pusėje matyti puslapių ir katalogų medis, dešinėje – konkretus puslapis, kurį tame pačiame lange galima redaguoti:

20120227_154314_4.png

Naujas www puslapis sukuriamas atvėrus WWW svetainė ir vykdant komandą Naujas tinklalapis (New Web Page):

20120227_154600_1.png
Toliau parenkamas puslapio šablonas:

20120227_154733_2.png
Komanda Išvaizda (Appearance) 20120227_154820_4.pngleidžia pakeisti puslapių stilių. Sukurtų puslapių vietą struktūros medyje, esančiame WWW svetainė lango kairėje, galima pakeisti pele pertempiant www puslapį į kitą vietą struktūros medyje.

Jei redaguojate konkretų www puslapį ir norite, kad tuo momentu jis būtų nematomas internete, pažymėjus pele lango kairėje tą puslapį, reikia kontektiniu meniu iškviesti komandą Patvirtinti (Approve). Įvykdžius šią komandą puslapis bus rodomas pasvirusiu šriftu ir nematomas internete (pakartojus šią komandą puslapis vėl bus matomas internete):

20120227_154954_6.png

Tinklaraštis sukuriamas komanda New Web Page ir pasirinkus šabloną Tinklaraštis/ Blog. Naujas tinklaraščio įrašas įvedamas komanda Naujas tinklaraščio įrašas (New Blog Entry) 20120227_155302_8.png(dienoraščiui taip pat galima suteikti stilių naudojant komandą Išvaizda (Appearance)):

20120227_155511_9.png

Kalendorius į WWW svetainė įkeliamas komanda Naujas tinklalapis (New Web Page) ir pasirinkus šabloną Kalendorius/ Web Calendar. Kalendoriaus stilių taip pat keičia komandą Išvaizda. Įrašai kalendoriuje sukuriami analogiškai kaip FirstClass asmeniniame kalendoriuje, žr. Šio dokumento skyrelį Kalendrorius (Calendar).

Komandos Naujas tinklalapis šablonas Sąrašas/ Listing Folder  skirtas jame talpinti įvairius failus. Jūsų puslapio lankytojai gali tuos failus atsisiųsti. Failas į Sąrašą/Listing folder įkeliams komanda Failo nusiuntimas (Upload) (meniu punkto, failo pavadinimą galima pakeisti kontekstinio meniu komanda Savybės (Properties)):

20120227_160253_12.png

WWW puslapius, jei jų daug, galima suskirstyti į katalogus (Folders). Vykdant komandą Naujas tinklalapis reikia pasirinkti šabloną WWW skiltis/Web folder. Katalogų galima sukurti daug, juos galima pervadinti, suteikti reikiamą stilių.

Patikrinti kaip atrodys Jūsų puslapiai žiūrint su interneto naršymo programa rinkitės komandą Žiūrėti naršykle (View in Browser):

20120227_161236_2.png

Įvykdžius šią komandą automatiškai atsidarys interneto naršyklės langas (Internet Explorer, Mozilla Firefox ar kita) ir lango adreso eilutėje matysite kokiu adresu Jūsų puslapį internete galės pasiekti kiti internautai:

20120227_161407_3.png


16. FirstClass klaviatūros trumpiniai

Sutaupyti laiko padės klaviatūros trumpiniai:


Komanda
Trumpinys
paryškintas
Bold
Ctrl B, Cmd B
pasviras
Italic
Ctrl I, Cmd I
pabrauktas
Underline
Ctrl U, Cmd U
rodyti aba paslėpti Bcc laukelį
Show/Hide Bcc
Ctrl Shift B, Shift Cmd B
sekantis neskaitytas
Next Unread
Ctrl Shift U, Shift Cmd U
simbolis @ - patogu, jei esate įsijungęs lietuvišką klaviatūrą
@
Alt+064
simbolis ! - patogu, jei esate įsijungęs lietuvišką klaviatūrą
!
Alt+033
išsiųsti laišką
Send
Ctrl+E
išsiunčią laišką ir uždaro langą
send and close
Ctrl+Shift+E
atverti Darbalaukį - kai būna pasislėpęs po daugeliu kitų atvertų langų
Desktop
Ctrl 0
kopijuoti į Clipboard aktyvaus lango vaizdą
Print Screen
Alt PrtScn
Kopijupti / Įklijuoti komandos veikia ir FirstClass ir yra labai patogios naudoti laiškuose. Dažnai kartu su komanda Print Screen
Copy, Paste
Ctrl C, Ctrl V
pažymėti visus įrašus su vienodomis reikšmėmis (pvz. visus laiškus nuo konkretaus žmogaus)
Select
Ctrl Shift kartu su pelės spragtelėjimu

 

Serveris FirstClass 12.0, © 1992-2014 BM